سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاریخ : جمعه 90/6/25

سید خودش را تا انتهای کانال برد. آقای چمران از دیدن کانال به قدری تعجب کرده بود که باور نمی کرد کار از ما و طرح از سید باشد. چندین بار گفت که این کانال دقیقاً از روی مشخصات فنی و با دید نظامی قوی کنده شده و طراحی آن یک نظامی با تجربه است و همه متوجه شدیم که دکتر چمران به شدت مجذوب سید مجتبی شده. بارها خودش این را می گفت  

خاطرات در ادامه مطلب حتما بخونید خیلی جالبه

ادامه مطلب...


ارسال توسط چریک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تاریخ : چهارشنبه 90/6/23

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هرگز گوشی اش را خاموش نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است.

ادامه مطلب...


ارسال توسط چریک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تاریخ : سه شنبه 90/6/22

 دکتر شریعتی خطاب به ملت و بخصوص جوانان و دانشجویانش و شاید هم خطاب به میهنش :

آزادی تو مذهب من است

تو میدانی و همه میدانند که زندگی

از تحمیل لبخندی بر لبان من،

از آوردن برق امیدی در نگاه من،

و از بر انگیختن موج شعفی در دل من عاجز است.

ادامه مطلب...


ارسال توسط چریک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد